top

 

Havne

Juhl’s Diving har stor erfaring med havnereparationer og andre havneentrepriser. Vi skærer og svejser under vand. Udbedrer låsesprængninger, reparerer huller i spuns og kajanlæg. Opsætter anoder og meget andet.

Vores specialer er

Inspektion af havneanlæg
Dokumentation og video
Støbning og opfugning af betonspuns
Reparation af jernspuns
Andre havneentrepriser
Højtryksrens under vand
Søgning og bjærgning af tabte eller forsvundne genstande